26 lutego, 2024

Sprawdziany

Tutaj znajdziesz linki do kartkówek, sprawdzianów, testów….

Linki są umieszczane tylko wtedy, kiedy są potrzebne na sprawdzian, kartkówkę, test…

Po wykorzystaniu linku – link jest usuwany z tej strony.

Kartkówka 2TI