Autor

Z Repozytorium Wiedzy
Skocz do: nawigacja, szukaj

mgr inż. Wojciech Wawer

Zobacz mój adres e-mail.
ICQ UIN 722167761
Tel. 503 737 919
Facebook

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli posiadam kwalifikacje pełne na poziomie siódmym Polskich Ram Kwalifikacji do nauczania:
- informatyki i przedmiotów zawodowych informatycznych,
- ekonomii i przedmiotów zawodowych ekonomicznych,
- podstaw przedsiębiorczości,
- matematyki,
w szkole podstawowej (kl. 4-8) i szkołach średnich: liceach, technikach oraz szkołach branżowych (zawodowych).

Moje pozostałe kwalifikacje, które mogą być przydatne w szkole:
- kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela,
- pełne uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych oraz kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży,
- specjalizacja I stopnia w zakresie zastosowań informatyki zgodnie z wymaganiami UE (Phare-Tessa),
- certyfikat Prince2 APMG International z zakresu zarządzania projektami oraz kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą,
- certyfikat audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001, spełniam przesłanki określone w art. 28 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 j.t.) i mogę pełnić funkcję kontrolera.